Home

Sme skupina ľudí, ktorých spája láska k Žiline a chuť urobiť niečo navyše.
NAŠE RIEŠENIA PRE ŽILINU
Jeden človek Žilinu nezmení. Ale silný tím s dobrým plánom áno.

Peter Fiabáne kandidát na primátora Žiliny
NAŠE RIEŠENIA PRE ŽILINU
Plán ZA je živý dokument, otvorený pripomienkam Žilinčanov. Zapojte sa aj Vy a pošlite nám svoje nápady!
CHCEM PRIDAŤ PODNET

Sme skupina ľudí, ktorých spája láska k Žiline a chuť urobiť niečo navyše. Naše mesto má obrovský potenciál, ale dlhodobo mu chýba vízia a jasné smerovanie. Ako sa Žilina vyrovná s problémami 21. storočia? Sme pripravení popasovať sa výzvami v oblasti dopravy  a parkovania? Vieme do budúcna ochrániť našu zeleň a verejný priestor pred developermi? Máme predstavu ako postaviť na nohy  žilinský šport a dať mladým perspektívu, aby neodchádzali za prácou inam? Presne preto vznikol PlánZAaby odpovedal na tieto a ďalšie otázky o našej spoločnej budúcnosti.

Veľkou inšpiráciou pri tvorbe Plánu ZA bol bratislavský projekt Plán Bratislava Matúša Valla a jeho tímu. Je to spolupráca, za ktorú sme veľmi vďační  a ktorá ukazuje, že keď sa ľudia naprieč slovenskom spoja, vznikajú dobré nápady. PlánZA je otvorený dokument. Jeho počiatočná verzia je výsledkom práce ľudí, odborníkov a nadšencov, ktorí nemajú na všetko rovnaký názor, ale mali spoločný cieľ – pripraviť plán, ktorý by zo Žiliny spravil lepšie miesto pre život nás všetkých. Aj preto máte možnosť sa do jeho tvorby zapojiť aj Vy. Každá kapitola je otvorená podnetom a pripomienkam Žilinčanov. Ak cítite, že je niečo, čo by v našom meste mohlo fungovať aj inak, lepšie, využite túto možnosť a pošlite nám svoj podnet, zapojte sa do diskusie. Veď napokon, naše mesto, náš život.

Mesto 21. storočia má svojim obyvateľom zjednodušovať život. Efektívnou samosprávou podporovať ich aktivity a transparentne narábať s verejnými prostriedkami. Ak vyriešime aktuálne nedostatky, Žilina sa takýmto mestom stane.


Mať o seba postarané a cítiť sa bezpečne sú základnými piliermi našej ľudskej existencie. Nie je to bohužiaľ vždy v silách každého jednotlivca. No zaslúžime si žiť v meste, ktoré ponúka kvalitné služby v oblasti sociálnej starostlivosti a ktorého ulice sú pre nás bezpečné aj po zotmení.


Každý z nás má svoju identitu. Aj naše mesto ju má. Sme metropolou severu, dôležitým dopravným uzlom a centrom obchodu v lone krásnej prírody. Žilina má tiež bohatú kultúrnu minulosť a ešte lepšiu budúcnosť pred sebou. Ak budeme chcieť.


Žilina utrpela v predošlých rokoch mnoho šrámov, ktoré sa nám možno nikdy nepodarí zaceliť. Nemôžeme sa však upínať k minulosti, ale musíme rozmýšľať o budúcnosti. Naše mesto potrebuje moderné a efektívne riešenia pre kolabujúcu dopravu, životné prostredie, a verejný priestor.


Ak chce človek rásť, musí sa vzdelávať. Zabezpečiť priestor pre rozvíjanie schopností a talentu či už v oblasti vzdelávania alebo športu je investíciou mesta do jeho budúcnosti. Schopní, aktívni a uvedomelí ľudia sú tí, ktorí posunú Žilinu do budúcnosti a pomôžu naplniť jej potenciál.

VYJADRI SVOJ NÁZOR

PlánZA je živý dokument, otvorený zmenám a podnetom od občanov aj odborníkov. Budeme radi, ak sa vyjadríte či už zaslaním podnetu, alebo doplnením Plánu o zaujímavé myšlienky. Ďakujeme.

NÁŠ TÍM

Peter Fiabáne
Daniel Harcek
Ľudo Jambrich
Martin Sukupčák
Michal Fiabáne
Vladimír Randa
Zuzana Balogová
Martin Bolo
Marián Gogola
Blanka Malá
Dušan Maňák
Lucia Streďanská
Soňa Šestáková
Michal Vavrík
Barbora Birnerová
Milada Bohovicová
Martin Brňak
Soňa Holúbková
Monika Končalová
Jana Buteková
Tomáš Čelko
Alena Mičicová
Peter Zánický
Marek Adamov
Ján Ničík
Matej Jasenka
Pavol Blasbalg