Kultúrne a sebavedomé mesto

PlanZA kulturne a sebavedome mesto

Aká je identita Žiliny? Nie je to jednoduchá otázka. Historicky bola centrom obchodu, križovatkou ciest, mestom na sútoku troch riek, dopravným uzlom. Dnes je to mesto nezávislej kultúry, kvalitného futbalu, automobilového priemyslu s veľkým technologickým potenciálom. Ale Žilina je tiež mestom, odkiaľ odchádzajú mladí ľudia a nevracajú sa, mesto s množstvom ľudí prisťahovaných z vidieka. Žilina má mnoho identít. My vnímame Žilinu ako mesto príležitostí. Mnoho príležitostí na podnikanie, prácu, šport, umenie, mnoho spôsobov trávenia voľného času. Mrzí náš však, že naše mesto stagnuje. Nevyužíva svoj potenciál naplno. To musí skončiť. Jedným z prvých krokov je vedieť, kto sme a kam ako mesto kráčame. Žilina má bohatú kultúrnu minulosť a ešte lepšiu budúcnosť pred sebou. To podstatné sa ešte len stane. Ak budeme chcieť. Potrebujeme podporiť vznik kultúry priamo v meste, od miestnych tvorcov. Musíme podporovať talenty od mladého veku a vytvoriť im príležitosti pre prácu v dospelosti. Mesto musí ísť samo príkladom v kultúre aj kultúrnosti. Kultúra, to nie je len umenie. To je aj čistota, stav verejných priestranstiev. Kultúrou sú aj architektonické súťaže na verejné stavby a istá svetovosť, ktorá kedysi k Žiline patrila a právom patrí aj dnes. Musíme sa však o to posnažiť.

Marek Adamov
Ján Ničík
Peter Fiabáne

Identita mesta

Vytvorenie jasnej značky mesta Žilina

Definovanie identity mesta

Tvorba vizuálneho a obsahového charakteru mesta

Kultúra

Aktívnejšie podporiť vznik miestnej kultúry priamo v Žiline

Vytvoriť kultúrny hub pre kreatívny priemysel

Zaviesť systém vyhľadávania a podpory talentov

Zvýšiť podporu základných, stredných umeleckých škôl a konzervatórií

Navýšiť podporu festivalom a kultúrnym podujatiam na pôde mesta

Vyriešiť situáciu s chýbajúcou koncertnou halou

Navýšiť objem financií v grantovom systéme mesta, v kapitole kultúry

Kultúra je aj kultúrnosť. Mesto musí ísť príkladom vo všetkých oblastiach svojho fungovania

Kultúra

PlánZA:

Pozrite si všetky naše riešenia

Chcete dostávať informácie o PlánZA?

VYJADRI SVOJ NÁZOR

PlánZA je živý dokument, otvorený zmenám a podnetom od občanov aj odborníkov. Budeme radi, ak sa vyjadríte či už zaslaním podnetu, alebo doplnením Plánu o zaujímavé myšlienky. Ďakujeme.