Moderné a otvorené mesto

PlanZA moderne a otvorene mesto

Samospráva 21. storočia má niekoľko podstatných znakov, ktoré obyvateľom zjednodušujú život. Jedná sa najmä o otvorenú a modernú komunikáciu, záujem o problémy obyvateľov a proaktívny prístup v ich riešení. Moderná samospráva tiež podporuje aktivity občanov a organizácii na území mesta, pretože spoločne vytvárajú príjemné miesto na život. Dôležitým rysom moderného mesta je tiež transparentné narábanie s verejnými prostriedkami a odborné obsadenie riadiacich pozícií.

Mesto Žilina má aktuálne veľké rezervy v spolupráci s partnermi verejného i súkromného sektora . Prejavuje sa to napríklad na neschopnosti ucelene budovať cyklotrasy, rekonštruovať a vytvárať nové športoviská v spolupráci s VÚC, Žilinskou univerzitou a súkromným sektorom a na ďalších aktivitách. Žilina má veľký potenciál v technologickom rozvoji a v elektronizácii služieb pre občanov, zatiaľ ho však nevyužíva. Mesto nie je členom regionálneho IKT Klastra, ktorý sa javí ako výborná platforma pre implementáciu technologických noviniek do chodu mesta. Vyriešením vyššie spomenutých nedostatkov sa Žilina môže stať naozaj mestom, ktoré sa nebojí 21. storočia.

Peter Fiabáne
Daniel Harcek
Ľudo Jambrich
Vladimír Randa
Martin Sukupčák

Manažment mesta

Primátor na plný úväzok. Primátor by mal zastávať len jednu politickú funkciu a venoval sa jej naplno

Reforma mestského úradu na profesionálny a otvorený úrad, silne pro-klientsky orientovaný

Vedome rozšíriť spoluprácu s občanmi, univerzitou, podnikateľmi, a VÚC

Realizovať personálny audit mesta pred prijatím a realizovaním zásadných projektov a zmien

Zabezpečiť audit procesov a rozhodovania

Vykonať audit transparentnosti

Posilniť nezávislosť úradu hlavného kontrolóra

Smart city riešenia

Mestská mobilná aplikácia, ktorá zjednoduší komunikáciu občanov s úradmi

Otvorené dáta pre IT riešenia

Systematický zber, ukladanie a analýza verejných dát

Zavedenie monitorovaných odpadkových košov

Inteligentný systém parkovacích miest a verejného osvetlenia

Pravidelná organizácia hackathonov, stretnutí vývojárov s cieľom vyriešiť konkrétne výzvy v meste

Multifunkčná karta občana so zľavami a prístupmi na mestské športoviská a podujatia

Smart city riešenia

Transparentnosť

Transparentné výberové konania

Sprístupniť dozornú radu mestských podnikov odborníkom, nielen politickým nominantom

Zverejňovať faktúry, zmluvy, objednávky, verejné obstarávania a i. nielen podľa zákona, ale aj nad jeho rámec

Zverejňovať faktúry, zmluvy, objednávky, verejné obstarávania vždy aj so všetkými prílohami

Zverejňovať aktuálny počet zamestnancov mesta a ich popisy práce

Sformulovať a zverejniť základné princípy mediálnej politiky mesta

Informovať o množstve a účele inzercie v médiách

Reforma radničných novín na otvorenejšie médium

Zrušiť poslanecké fondy

Zaviesť špeciálne mestské fondy - fond mobility, sociálny fond, fond dopravnej infraštruktúry, fond športu a ďalšie

Revízia a zjednodušenie miestnych daní

Dlhodobý investičný plán na kvalitnej úrovni s reálnym financovaním v súlade s územným plánom

Participácia občanov

Sieť komunitných centier na sídliskách a v jednotlivých mestských častiach

Centrum pre dobrovoľníctvo a pomoc mestu

Pravidelný zber spätnej väzby o vnímaní stavu verejných služieb verejnosťou

Zapojiť verejnosť do tvorby verejných priestorov

Rozšíriť a finančne posilniť grantový systém mesta

Participatívny rozpočet mesta

Pozícia koordinátora občianskej participácie

Fórum o budúcnosti Žiliny a Rada odborníkov

Podpora komunikácie a riešenia podnetov zo strany občanov (napr. Odkazprestarostu.sk).

Participácia občanov

PlánZA:

Pozrite si všetky naše riešenia

Chcete dostávať informácie o PlánZA?

VYJADRI SVOJ NÁZOR

PlánZA je živý dokument, otvorený zmenám a podnetom od občanov aj odborníkov. Budeme radi, ak sa vyjadríte či už zaslaním podnetu, alebo doplnením Plánu o zaujímavé myšlienky. Ďakujeme.