Vzdelané a aktívne mesto

PlanZA vzdelane a aktivne mesto

Budúcnosť nášho mesta je v mládeži – v jej vzdelávaní, v rozvoji jej schopností a talentu. Vzdelávanie, šport a voľný čas. To sú tri piliere, na ktorých musíme v starostlivosti o mládež stavať. Žilina je právom označovaná ako mesto športu. Nielen kvôli Petrovi Saganovi a iným známym rodákom. Výborné výsledky v posledných rokoch podávajú naši futbalisti, plavci, atléti, gymnastky a ďalší. Máme skvelých ľudí, ktorí sú športu ochotní obetovať každú voľnú chvíľu. Rovnako je to aj vo vzdelávaní. Šport s ním ide ruka v ruke a učitelia robia pre spoločnosť tú najdôležitejšiu prácu. Vychovávajú naše deti, ukazujú im šírku poznania, vedú k samostatnému premýšľaniu. Učitelia a školy sú tie najdôležitejšie inštitúcie v našom meste. Aktuálne všetci títo ľudia pracujú v neľahkých podmienkach. S nízkymi mzdami a v Žiline aj bez osobných príplatkov. Školy sú v situácii, kde si pomáhajú, ako môžu. Preto má byť podpora vzdelávania a s ňou súvisiaca podpora športu a športovísk prioritou.

Pavol Blasbalg
Jana Buteková
Tomáš Čelko
Peter Fiabáne
Alena Mičicová
Vladimír Randa
Peter Zánický

Šport

Definitívne vyriešenie situácie mestskej športovej haly

Výstavba novej mestskej plavárne s 25m bazénom

Dokončenie rozostavaného komplexu na Karpatskej

Nová koncepcia športu ako základný nástroj rozvoja športu

Atletický štadión v spolupráci s VÚC a Žilinskou univerzitou

Dokončenie zmysluplnej siete cyklotrás

Systematická výstavba športových ihrísk na sídliskách a vo vnútroblokoch

Navýšenie grantového systému v kapitole šport

Dôraz na rozvoj športu pri materských a základných školách

Možnosť všeobecnej športovej prípravy pre deti na školách po vyučovaní

Zrovnoprávniť mestské a ostatné organizácie a kluby v prístupe k športoviskám

Školstvo a mládež

Plán celostného rozvoja pre mládež do 15 rokov

Podpora klubov pracujúcich s mládežou

Podpora mestského i súkromného školstva

Celodenné aktivity v otvorených školách

Posilnenie kompetencií vedúcich zamestnancov škôl

Školstvo a mládež

PlánZA:

Pozrite si všetky naše riešenia

Chcete dostávať informácie o PlánZA?

VYJADRI SVOJ NÁZOR

PlánZA je živý dokument, otvorený zmenám a podnetom od občanov aj odborníkov. Budeme radi, ak sa vyjadríte či už zaslaním podnetu, alebo doplnením Plánu o zaujímavé myšlienky. Ďakujeme.